Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HÜSEYİN KÜÇÜKDEMİRCİ

HÜSEYİN KÜÇÜKDEMİRCİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Hüseyin KÜÇÜKDEMİRCİ, Konya doğumludur. Lisans eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi örgün öğretim İşletme Bölümü, yüksek lisansını ise yine Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Anabilim dalı Muhasasebe bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde "E-Dönüşüm SÜRECİNİN MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNE ETKİLERİ VE İŞ DOYUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" üzerinde çalışmıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Mali Müşavirlik stajını başlatmış ve muhasebe mesleğinde çalışmaya başlamıştır. Mali Müşavirlik stajı süresince yüksek lisans eğitiminin yanında Sermaye Piyasası Lisanslama Kurumunun sınavlarına katılmış ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarını almıştır. Ayrıca Kamu Gözetim Kurumundan Bağımsız Denetçilik sınavlarını kazanarak Bağımsız Denetçilik Belgesini almıştır. Mali Müşavirlik bürosunda başladığı meslek hayatını, İzmir Ege Serbest Bölgede ISP (Türk,Çin ve İngiliz 3 ayrı firmanın ortak projesi), Gürsüt, Kentkart (Basmacı Gurup), Egefren (Bayraktar Holding ve Meritor ortaklığı) ve Ege Endüstri (Bayraktar Holding) firmalarında Genel Muhasebe Yönetmeni, Maliyet Muhasebesi, Bütçeleme ve Raporlama sorumluluklarını üstlenmiştir. En son San YMM firmasında denetçi olarak çalışmış bir çok firmanın denetiminde ve incenlemesinde görev almıştır.

Kendisi, çalışmalarını halen bağımsız olarak sürdürmekte, yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık yapmaktadır ve İngilizce bilmektedir. Yaşam boyu öğrenme düşüncesi ile 2020 yılında girmiş olduğu sınavlar sonucunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İşletme Ana Bilim dalında doktora yapmaya başlamıştır.

Uzmanlık Alanları:
Şirket Mali Danışmanlığı
Bütçeleme ve Raporlama
Sosyal Güvenlik ve İş Kanunu Mevzuatı
Kosgeb Teşvikleri
Maliyet Projeleri
Ana Sözleşme Tanzim ve Tadilleri
Şirket Kuruluşları & Birleşmeleri & Devralmaları & Tasfiyeleri & Yapılandırılmaları

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi