Çalışma Arkadaşları Arıyoruz

Mali Müşavirlik büromuzda ve danışmanlığını yapmakta olduğumuz firmalarda istihdam edilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip İzmir' de ikamet eden yada edebilecek çalışma arkadaşları arıyoruz. (Öcelikle çalışma arkadaşı aradığımız lokasyonar, Torbalı, Bayraklı ve Menemen Buruncuk) Aranan Nitelikler Üniversitelerin tercihen İşletme, İktisat, …

SERİ:B SIRA NO:13 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:C Sıra No:6 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık tecil faizi oranı %15’ten %24’e çıkarılmış ve tecil faizi oranının uygulamasına ilişkin açıkla…

SERİ:B SIRA NO:13 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 53 ve 54 üncü maddeleriyle 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasın…

SERİ:B SIRA NO:14 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 46 ncı maddesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle…

Mevduat faizlerine uygulanan stopaj oranları düşürüldü

Mevduat faizlerine uygulanan stopaj oranları düşürüldü Kararla, 31 Aralık 2020 tarihine kadar vadesiz ve özel cari hesaplara ve maddenin yürürlüğe girdiği 30 Eylül 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanan stopaj oranları aşağı çekildi. Buna gö…

BSMV yeniden binde 2'ye indirildi.

Mayıs ayında binde 2'den yüzde 1'e çıkarılan döviz ve altın alımında tahsil edilen BSMV yeniden binde 2'ye indirildi. Böylece 100 bin dolarlık döviz ve altın alımında BSMV bin dolardan 200 dolara indi.

Şahıs Şirketi ile limited şirket mi ?

Şahıs Şirketi ile limited şirket mi ? Bu sorunu cevabı girişimcinin yaşı, yapacağı işin türü, iş için yatırılacak sermaye, ortaklık yapısı, hedeflenen ciro ve karlılık oranları ile faydalanabilecek teşvikler doğrultusunda değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle yukarıda yazdığımız soruların cevabına göre işletmemizin türüne karar vermekteyiz... …

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Bir Ay Daha Uzatıldı

Yeni koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 31 Temmuz 2020 tarihli ve 2810 sa…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi