Mevduat faizlerine uygulanan stopaj oranları düşürüldü

Mevduat faizlerine uygulanan stopaj oranları düşürüldü

Kararla, 31 Aralık 2020 tarihine kadar vadesiz ve özel cari hesaplara ve maddenin yürürlüğe girdiği 30 Eylül 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanan stopaj oranları aşağı çekildi. Buna göre;

Mevduat faizlerinden;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e,

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilirken,

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi